• Αλλαγές υφασμάτων
  • Επισκευές καθισμάτων και γραφείων όλων των εταιρειών
  • Ξεμοντάρισμα και μοντάρισμα γραφειακών χώρων (διαχωριστικά)
  • Εμπόριο γραφείων καθισμάτων